Air France/KLM Nordics

Help ons als MT, bestaande uit Nederlanders, Fransen, Zweden en Engelsen effectiever te opereren.

 

De aanpak

In een driedaagse training hebben we actief de verbinding gezocht. Op professie maar zeker ook op persoonlijk gebied. Met dat laatste zijn we begonnen. Door elkaar persoonlijke verhalen te vertellen aan de hand van foto’s en elkaar daar actief op te bevragen, legden we een stevige basis voor de rest van het programma. Daarin gingen we samen op zoek naar de Why van dit team. En vertaalden we die naar het dagelijks handelen van elk van de managers. Belangrijk begrip in dit alles: Eigenaarschap!

 

Het resultaat

“Het was prachtig om te zien hoe snel we echt met elkaar in gesprek raakten en daarmee tot de kern kwamen van wat we beter konden doen. Door de veilige sfeer was iedereen bereid tot zelfreflectie . We hebben bindende werkafspraken met elkaar gemaakt én de stip op de horizon dusdanig helder geformuleerd, zodat het management veel krachtiger richting kon geven aan de organisatie”. Ryanne van der Eijk, toenmalig directeur Nordics, thans SVP Customer Experience  KLM.

 

De referent

Ryanne van der Eijk, (020) 6482455

 

Comments are closed.