CRM Partners

Ondersteun onze medewerkers in het ontwikkelen van hun talenten en het verstevigen van hun persoonlijke kracht. CRM Partners is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie. Om haar missie en doelen voor de komende jaren te bereiken, is het belangrijk dat de medewerkers van CRM Partners op een bevlogen wijze hun werk kunnen doen. Vanuit ieders talent.

 

De aanpak

We hebben door een bevlogenheidsscan zorgvuldig onderzoek gedaan naar het ontwikkelniveau en de ontwikkelbehoefte van de medewerkers. Naar aanleiding van deze resultaten hebben we onder andere een (Persoonlijk) Leiderschapsprogramma opgezet. In nauwe samenwerking met Meindert van De Jonge Helden hebben we een doorvertaling gemaakt naar de praktijk. Toen dat naar tevredenheid verliep, zijn we CRM Partners ook gaan ondersteunen in de verdere ontwikkeling van hun strategie en de doorvertaling daarvan in de organisatie. Alles met als doel om die strategie ook écht te realiseren in de dagelijkse praktijk. Zo heeft onze aanpak zich door de jaren heen ontwikkeld en zijn we zeg maar ‘de huistrainer’ van CRM Partners geworden.” Daniëlle Schiphorst, eigenaar be origin en gewaardeerd samenwerkingspartner van De Jonge Helden

 

Het resultaat

De gedegen aanpak heeft ons veel gebracht! Wat we bedáchten was allemaal mooi in lijn met elkaar: missie, kernwaarden, strategie, de ontwikkeling van ons MT en de ontwikkeling van onze medewerkers. Maar dan moet het nog wel echt gebéuren. En daarin zijn Meindert én Daniëlle een onmisbare schakel. Zij verstaan de kunst om eerst heel goed na te denken over wat we willen bereiken om dat vervolgens heel concreet naar de praktijk te vertalen. Je ziet de verandering voor je ogen plaatsvinden! Emiel Putman, Managing Partner van CRM Partners

 

De referent

Emiel Putman, (0342) 427090

Comments are closed.