Guidion

Help ons dít te keren: we zijn zó klantgericht, dat we soms dingen beloven die óf niet goed zijn voor onze klanten óf niet goed zijn voor Guidion.

 

De aanpak

We hebben het programma ‘De gelijkwaardige klantrelatie’ gedoopt. En zijn met een groep van 8 mensen aan de slag gegaan met én onderzoeken waardoor er zo ruimhartig wordt ‘weggegeven’ én repertoire aanreiken om deze valkuil te omzeilen. We hebben dat gedaan in vier stappen: eerst hebben we de deelnemers gevraagd om concrete cases aan te leveren waarin ongelijkwaardigheid wordt gevoeld. Daarna zijn we met deze cases een hele dag met elkaar aan de slag gegaan. Met tussenpozen van 4-8 weken hebben we elkaar daarna nog twee keer een ochtend getroffen en hebben we besproken, geoefend, ‘ge-intervisied’. Ten slotte hebben we de deelnemers de kans geboden om in specifieke situaties nog 1-op-1 begeleiding te krijgen.

 

Het resultaat

“In dit programma hebben de deelnemers met elkaar vanuit de casuïstiek de oorzaak van gedrag verkend. Welke onderliggende overtuigingen liggen ten grondslag aan gedrag? Hoe verhouden die overtuigingen zich ten opzichte van de kernwaarden van onze organisatie en ten opzichte van elkaar? Wat is dan de norm en wat belemmert jou om naar die norm te handelen? Door meer vanuit gelijkwaardigheid te acteren zijn de deelnemers dagelijks bezig win-win situaties te creëren ten behoeve van een beter eindresultaat voor zowel de klant als Guidion. Door het aangeboden repertoire en het gezamenlijke gecreëerde vocabulaire helpen de deelnemers zichzelf maar ook elkaar om ieder dag opnieuw een stapje beter te worden”. Hans van Haarlem, Business Line Director bij Guidion.

 

De referent

Hans van Haarlem, 088-2000100

Comments are closed.