Onze aanpak

De aanpak van De Jonge Helden, ligt verankerd in onze kernwaarden:
 
FANTASIE is waaruit alle grote dingen ontstaan. En ook de kleine trouwens. Dat je je kunt voorstellen hoe iets zal zijn. Dat je het vermogen hebt om verschillende (vaak nieuwe) antwoorden te zien op één vraag. En dat je je niet laat beperken door wat je aangeleerd hebt. Wij zijn er vast van overtuigd dat iedereen fantasie heeft, maar dat de meeste mensen gewoonweg hebben afgeleerd die fantasie te gebruiken. Nog een keer: wij zijn er vast van overtuigd dat iedereen die fantasie heeft. En dat het de moeite loont om die opnieuw aan te boren. Door mensen in een creatieve stand te brengen. Door ‘rare’ dingen te doen. Door ontwrichtende vragen te stellen. Als de fantasie gaat stromen, komen de mooiste dingen tot stand.
 
ENERGIE Als je een beeld hebt van hoe jij het wilt, of van hoe het anders kan, dan heb je energie nodig om dat beeld realiteit te laten worden. Vaak is daar een duwtje bij nodig. Wij brengen dan ook altijd de eerst benodigde energie mee om ontwikkeling op gang te brengen. En als die op gang is, dan komt door het succes weer nieuwe energie vrij. Zo houdt het proces zichzelf in stand. Punt.
 
LEF is wat je nodig hebt om dingen écht te laten gebeuren. Om dingen op een nieuwe manier te doen of aan te pakken, dat vraagt lef. Waarom? Omdat je altijd te maken hebt met een omgeving die bepaalde dingen van je gewend is. Die weet hoe jij normaal gesproken reageert. Hoe jij de dingen gewoonlijk aanpakt. Om je omgeving (en jezelf) te laten wennen aan jouw nieuwe manier van doen, dat vraagt lef. Van jou én van ons!
 
VRIJHEID is het resultaat van onze samenwerking. Vrijheid van handelen. Je vrij voelen, zonder barrières die er eerst wel waren. Die vrijheid, dat is waar we naar streven! Zodat je je een Jonge Held kan voelen.