Gemeente Den Haag, Sector Stadsdelen & Wijken

Help ons team van directeuren om écht samen te werken. Om niet alleen in naam een team te zijn, maar vooral ook in dagelijks handelen.

 

De aanpak

Grondige analyse leerde dat er weliswaar veel te winnen was in de samenwerking tussen de directeuren, maar ook dat de teamleiders daaronder al veel beter samenwerkten. Door de directeuren hernieuwd met elkaar te laten kennismaken en hen samen met de teamleiders van elkaar te laten leren, werden grote stappen vooruit gezet. Om de samenwerking van de gehele groep beter te ríchten, hebben we de gezamenlijke doelen helderder geformuleerd (“Alles wat wij doen is erop gericht om …”). Vanuit deze ‘Why’ hebben we vervolgens de gehele organisatie meegenomen.

 

Het resultaat

“We zijn er in het afgelopen jaar in geslaagd onszelf om te vormen van een verzameling autonome, tot onderlinge concurrentie geneigde individualisten tot een hecht team… De Jonge Helden heeft daarbij, door de inspirerende, originele, soms hilarische aanpak, hun enthousiasme en subtiele coachende interventies een cruciale rol vervuld. Een feestje om mee samen te werken!” Steven Broers, Directeur Stadsdelen en Wijken van Gemeente Den Haag

 

De referent

Steven Broers, (070- 7529034)

Comments are closed.